Magic Help For Life.

Gratis hulp bij inzicht op het leven en meer .

Basis Behoeften 


Onmisbaar zijn niet alleen de stoffen die we halen uit voedsel maar ook onze geestelijke voeding die bestaat uit basis behoeften. Basis behoeften die we ook onze mensen rechten kunnen noemen. Als we wereldwijd veel meer rekening kunnen houden met die behoeften die onze mensenrechten zijn worden meningsverschillen  een stuk eenvoudiger. Bij elk probleem na gaan of afwegingen gebaseerd zijn op de basisbehoeften die bijdragen aan het algemeen belang. Dat kan persoonlijk zijn maar zo ver gaan als veel grootschaligere problemen uitgestrekt tot wereldwijde problemen. Voor het behoud van de natuur ,onze prachtige aarde, flora en fauna geld eigenlijk hetzelfde. Ook daar kunnen afwegingen bekeken worden met in achtneming van het behoud van welzijn van de natuur en welzijn van de mens i.p.v. onze ego belangen. Het mooie is als we dat werkelijk doen zal er werkelijk veel meer vrede en vreugde zijn. Bewustzijn van onze werkelijke behoeften doet dat in gauw in zien bij het even goed bekijken. Ethische vaardigheden zijn hierbij fijn om daar de waarde van te beseffen..., simpel voor ieders belang.

Kort samengevat zijn onze basis behoeften als mens de volgenden: 


 


 

 

aanmoediging, 

acceptatie, 

begrip,

bescherming,

bewondering, 

compassie, 

eerbied, 

erkenning, 

expressie van interesses, 

geborgenheid, 

gehoord worden, 

gezien worden, 

goedkeuring,

grenzen aangeven,

geduld,

gezondheid, 

inspiratie,  

intimiteit, 

liefde, 

passie,

plezier,

 

respect, 

structuur, 

tevredenheid, 

tederheid, 

troost, 

uitdaging, 

uiten van gevoel, 

veiligheid, 

verantwoordelijkheid, 

vergeven,

vertrouwen,

vriendelijkheid,

voedsel wat ons goed doet ,

volledige toewijding, 

vrijheid, 

waardering, 

waarheid, 

warmte, 

zelf liefde,

zorg,

zekerheid,